Generelle sikkerhedsregler

Generelle sikkerhedregler

Husk altid SIKKERHED når du arbejder med kemikalier og ild og følg nedenstående sikkerhedsanvisninger:

 1. Brug ALTID beskyttelsesbriller.
 2. Brug gummihansker når du arbejder med kemikalier, men ikke når du arbejder med ild.
 3. Vær altid parat med et vådt klæde, når du arbejder med brandbart materiale.
 4. Vær altid parat med en spand vand, når du arbejder med brandbart materiale.
 5. Der skal altid være en kompetent voksen tilstede.
 6. Læs etiketterne (risiko- og sikkerhedssætninger) på kemikalieflaskerne grundigt.
 7. Sørg for, at dit arbejdsområde er ryddeligt.
 8. Små mængder giver små uheld, store mændger giver katastrofer.
 9. Er du i tvivl om noget, så antag det værste.
 10. Brug hovedet!!
 11. Er uheldet ude så husk følgende: Skyl med rigeligt vand, hvis der kommer kemikalier i øjnene, søg straks læge og medbring kemikalieemballage eller -etiket.

Kontakt Kemishow

Koordinator: Aia Ibsen
E-mail: aibsen15@student.aau.dk
Tlf.: ( 45) 2899 4028